หมอนคนท้องกับสุขภาพของร่างกาย

 หมอนตั้งครรภ์และสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์

การนอนหลับเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ สตรีมีครรภ์ควรได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอเพื่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี ทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์ หมอนคนท้องจึงช่วยให้คนตั้งครรภ์สามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่และไม่ทำให้รู้สึกปวดเมื่อย มาดูประโยชน์ของหมอนคนท้องกันว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง

ช่วยหายใจสะดวก

1.หมอนคนท้องทำให้การหายใจไม่ลำบาก

จากรายงานวิจัยในสหรัฐอเมริกาของ AAOMS (สมาคมช่องปากและศัลยแพทย์อเมริกัน) พบว่าร้อยละ 30 ถึง 50 ของหญิงตั้งครรภ์มีความยากลำบากในการหายใจ ในระหว่างการนอนหลับพักผ่อน ในช่วงการตั้งครรภ์จิตใจของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เต็มไปความวิตกกังวลและความไม่แน่นอนของความเครียดและอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อน เช่น การแท้งบุตร หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของการลดระดับความเครียดเหล่านี้ รูปแบบการหายใจที่เหมาะสมเป็นส่วนหนึ่ง และนี้คือเหตุผลว่าทำไมหมอนคนท้องจึงมีความสำคัญ เพราะหมอนคนท้องได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการหายใจให้สะดวกกว่าเดิมในขณะนอนหลับ ที่สำคัญการหายใจที่เหมาะสมจะช่วยให้ออกซิเจนเข้าสู่หล่อเลี้ยงร่างกาย และมีผลต่อสุขภาพของแม่และทารกในครรภ์ด้วย

2.หมอนคนท้องช่วยในเรื่องระบบไขข้อ

นอกจากหมอนคนท้องช่วยลดภาวะการหายใจแทรกซ้อนได้ ยังสามารถช่วยลดอาการเจ็บปวดของไขข้อได้อีกด้วย CDC (ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค) คาดว่าในปี 2030 ไขข้ออักเสบจะมีผลกระทบต่อผู้คน 67 ล้านคน นอกจากนี้ตามการศึกษาโดย WebMD.com อาการปวดหลังปวดเขาส่วนใหญ่เกิดจากท่านอนที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม สำหรับหญิงมีครรภ์อาจจะแบบรับภาระมากกว่าคนทั่วไป คือ มีความลำบากในการจัดท่านอนที่ยากกว่าคนทั่วไปนั่นเอง ดังนั้นหมอนคนท้องจึงถูกออกแบบมาเพื่อลดอาการเจ็บปวดหลัง เข่า ไหล่ และไขข้อต่างๆได้เป็นอย่างดี เพื่อให้การนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอ

3.หมอนคนท้องช่วยการไหลเวียนโลหิตที่ดี

เมื่อการนอนหลับที่ถูกต้อง และการจัดท่านอนที่เหมาะสมจึงทำให้ร่างกายได้ผ่อนคลายการไหลเวียนของโลหิตได้ทั่วถึงทั้งร่างกาย ซึ่งมีผลต่อการได้รับออกซิเจนและสารอาหารของทารกในครรภ์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก

4.ความสะดวกสบาย

สำหรับหญิงตั้งครรภ์ความสะดวกสบายแถบจะหามิไม่ยิ่งเฉพาะในเวลาการคืนซึ่งเป็นช่วงของการนอนหลับซึ่งเป็นช่วงที่ค่อนข้างลำบากและอึดอัด ซึ่งหมอนคนท้องก็สามารถลดความลำบากได้ไม่ว่าจะเป็นการรองท้องขณะนอนหลับ รองแขน ขา เข่า ทำให้สบายยิ่งขึ้น และลดความปวดเมื่อยหลังและเข่าได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนตั้งท้องจพเข้าใจถึงความลำบากมาก

โดยรวมแล้วหมอนคนท้องมีประโยชน์สำหรับคนท้อง นอกจากช่วยลดอาการปวดเมื่อยแล้วยังทำให้สะดวกสบาย ทำให้การนอนหลับพักผ่อนได้การเต็มที่ และคุ้าค่าที่สุด

คำแนะนำ: หากต้องการซื้อหมอนคนท้องควรสอบถามความชอบจากคนท้องโดยเฉพาะคนท้องจะได้เลือกรูปแบบและขนาดตามที่ตนเองต้องการได้อย่างถูกต้อง

Get Major Savings with Scratch and Dent Appliances in Philadelphia

Philadelphia has many scratch and dent warehouses and outlets spread all over; from Sears and Singer’s to Robert Stevens, it will not take you more than a few minutes to find a warehouse near your house online. However, do scratch and dent appliances Philadelphia warehouses really deserve the popularity and attention that they get? More importantly, can a scratch and dent warehouse really give you the kind of savings that you have only heard of?Literally, they can, because such warehouses are structured around giving customers savings and discounts. What happens is that when a customer returns an appliance, it usually does not go back on the shelf where it came from. Alternatively, if an appliance gets a scratch or a dent on it during the manufacturing process or during handling in the store, then its value goes down instantly and salespeople cannot sell that item. Therefore, such items are put on display is warehouses instead where they stand a greater chance at being sold, even so at a reduced price.

This is an amazing opportunity for consumers to take advantage of and most of them, who do not want to spend large sums of money on appliances by high-end manufacturers, actually do that. Some of the people who have to purchase multiple appliances for their house prefer to get such reconditioned or returned appliances since they have a greater chance of getting some big discounts on multiple purchases. If you are wondering about the range of discounts you will get then, you should know that discounts on scratch and dent appliances Philadelphia can be from around 10-20% to more than 50% of the appliance’s original price. This drop will evidently depend on the model of the appliance as well as the kind of damage it has suffered. Older models and those appliances with relatively prominent dents will get a deeper dip in their prices as compared to newer models and appliances with little or no damage.

Some warehouses like Sears are guaranteed to have high quality products as well and you expect to get great savings on products from brands like Whirlpool, LG and Samsung. Most people find such offers irresistible to ignore while other people have never given scratch and dent appliances a try before. While you probably will have a friend or relative who can vouch for scratch and dent appliances, you should consider going to a warehouse and checking out the major savings deals yourself.