หมอนคนท้องกับสุขภาพของร่างกาย

 หมอนตั้งครรภ์และสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์

การนอนหลับเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ สตรีมีครรภ์ควรได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอเพื่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี ทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์ หมอนคนท้องจึงช่วยให้คนตั้งครรภ์สามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่และไม่ทำให้รู้สึกปวดเมื่อย มาดูประโยชน์ของหมอนคนท้องกันว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง

ช่วยหายใจสะดวก

1.หมอนคนท้องทำให้การหายใจไม่ลำบาก

จากรายงานวิจัยในสหรัฐอเมริกาของ AAOMS (สมาคมช่องปากและศัลยแพทย์อเมริกัน) พบว่าร้อยละ 30 ถึง 50 ของหญิงตั้งครรภ์มีความยากลำบากในการหายใจ ในระหว่างการนอนหลับพักผ่อน ในช่วงการตั้งครรภ์จิตใจของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เต็มไปความวิตกกังวลและความไม่แน่นอนของความเครียดและอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อน เช่น การแท้งบุตร หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของการลดระดับความเครียดเหล่านี้ รูปแบบการหายใจที่เหมาะสมเป็นส่วนหนึ่ง และนี้คือเหตุผลว่าทำไมหมอนคนท้องจึงมีความสำคัญ เพราะหมอนคนท้องได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการหายใจให้สะดวกกว่าเดิมในขณะนอนหลับ ที่สำคัญการหายใจที่เหมาะสมจะช่วยให้ออกซิเจนเข้าสู่หล่อเลี้ยงร่างกาย และมีผลต่อสุขภาพของแม่และทารกในครรภ์ด้วย

2.หมอนคนท้องช่วยในเรื่องระบบไขข้อ

นอกจากหมอนคนท้องช่วยลดภาวะการหายใจแทรกซ้อนได้ ยังสามารถช่วยลดอาการเจ็บปวดของไขข้อได้อีกด้วย CDC (ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค) คาดว่าในปี 2030 ไขข้ออักเสบจะมีผลกระทบต่อผู้คน 67 ล้านคน นอกจากนี้ตามการศึกษาโดย WebMD.com อาการปวดหลังปวดเขาส่วนใหญ่เกิดจากท่านอนที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม สำหรับหญิงมีครรภ์อาจจะแบบรับภาระมากกว่าคนทั่วไป คือ มีความลำบากในการจัดท่านอนที่ยากกว่าคนทั่วไปนั่นเอง ดังนั้นหมอนคนท้องจึงถูกออกแบบมาเพื่อลดอาการเจ็บปวดหลัง เข่า ไหล่ และไขข้อต่างๆได้เป็นอย่างดี เพื่อให้การนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอ

3.หมอนคนท้องช่วยการไหลเวียนโลหิตที่ดี

เมื่อการนอนหลับที่ถูกต้อง และการจัดท่านอนที่เหมาะสมจึงทำให้ร่างกายได้ผ่อนคลายการไหลเวียนของโลหิตได้ทั่วถึงทั้งร่างกาย ซึ่งมีผลต่อการได้รับออกซิเจนและสารอาหารของทารกในครรภ์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก

4.ความสะดวกสบาย

สำหรับหญิงตั้งครรภ์ความสะดวกสบายแถบจะหามิไม่ยิ่งเฉพาะในเวลาการคืนซึ่งเป็นช่วงของการนอนหลับซึ่งเป็นช่วงที่ค่อนข้างลำบากและอึดอัด ซึ่งหมอนคนท้องก็สามารถลดความลำบากได้ไม่ว่าจะเป็นการรองท้องขณะนอนหลับ รองแขน ขา เข่า ทำให้สบายยิ่งขึ้น และลดความปวดเมื่อยหลังและเข่าได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนตั้งท้องจพเข้าใจถึงความลำบากมาก

โดยรวมแล้วหมอนคนท้องมีประโยชน์สำหรับคนท้อง นอกจากช่วยลดอาการปวดเมื่อยแล้วยังทำให้สะดวกสบาย ทำให้การนอนหลับพักผ่อนได้การเต็มที่ และคุ้าค่าที่สุด

คำแนะนำ: หากต้องการซื้อหมอนคนท้องควรสอบถามความชอบจากคนท้องโดยเฉพาะคนท้องจะได้เลือกรูปแบบและขนาดตามที่ตนเองต้องการได้อย่างถูกต้อง